1) Hodiny školní tělesné výchovy 270 Kč/hod
2) Mládežnické oddíly města Mnichovo Hradiště 270 Kč/hod
3) Organizace a jednotlivci města Mnichovo Hradiště 400 Kč/hod
4) Ostatní organizace a jednotlivci 500 Kč/hod
5) Akce pořádané o státním svátku 500 Kč/hod
6) Použití kuchyňky za jednu akci 500 Kč
7) Užití zázemí objektu bez použití haly 100 Kč/hod

Tyto sazby jsou platné i pro pořádání turnajů, mistrovských a přátelských utkání a podobných akcí.

Objednatel je povinen:

  • oznámit zrušení tréninku, akce minimálně 2 dny před termínem, v případě neomluvení uhradí 50% sazby
  • oznámení o zrušení provede objednatel osobně v kanceláři městské sportovní haly BIOS nebo telefonicky na číslech: 313 100 575, 602 254 540, 605 364 462 v pracovní den v době od 08:00 – 11:00 hodin a od 16:00 – 20:00 hodin

Platba:

  • úhradu je nutné provést do 14 dnů ode dne obdržení vyúčtování složenkou, bezhotovostním převodem nebo přímo uhradit v pokladně městského úřadu
  • výjimky a změny výše poplatku schvaluje rada města

Schváleno radou města dne 22.9.2014 usnesením č. 424.