Město Mnichovo Hradiště se prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje připojilo k projektu „Seniorská obálka" Ministerstva práce a sociálních věcí. Cílem projektu je výroba a distribuce kompletu Seniorské obálky k cílovým skupinám obyvatel, u kterých se dají předpokládat zdravotní obtíže a komplikace, převážně u seniorů nebo osob se zdravotním postižením (OZP). Posláním projektu je maximálně zefektivnit zásah všech složek integrovaného záchranného systému při poskytnutí první pomoci v domácím prostředí.

Seniorská obálka je komplet, který se skládá z těchto 3 částí:

I.C.E. formulář* - standardizovaný formulář se všemi důležitými údaji o uživateli pro efektivní poskytnutí první pomoci.

Průhledná plastová obálka - pro viditelné umístění I.C.E. formuláře.

Klips s magnetem - pro umístění na vstupních dveřích nebo lednici v domácnosti.

Na I.C.E. formuláři si uživatel doplní tyto nezbytné údaje o své osobě:

Datum vyplnění.

Jméno a příjmení.

Zdravotní pojišťovna.

Datum narození nebo rodné číslo.

Alergie (od kdy).

Léky – název (dávka, dávkování).

Kontakty na blízké osoby.

Jméno a kontakt na praktického lékaře.

Souhlas uživatele (podpis).

Formulář je složen a umístěn do průhledné obálky, aby na obou stranách byl viditelný nápis „I.C.E. KARTA".

Seniorská obálka je dle jednotné metodiky umístěna na vnitřní straně vstupních dveří do domácnosti (doporučeno) nebo na lednici.

Obálky jsou k vyzvednutí na Městském úřadu Mnichovo Hradiště, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - 1. patro !