V pátek 6.7.2007 se v rámci XI. letního setkání 2007 - pohyb, tanec, rytmus v Mnichově Hradišti konalo tradiční vystoupení taneční skupiny pod vedením paní Ivany Hessové v domě s pečovatelskou službou.

XI. Letní setkání 2007 - pohyb, tanec, rytmus v Mnichově Hradišti