Dne 18.05.2011 jsme společně s OS ČČK pořádali v atriu DPS odborný seminář na téma "První pomoc", který byl určen policii, hasičům, školám... i široké veřejnosti. Přednášející Mgr. Michaela Mittnerová s kolegyní z ÚOS ČČK svůj odborný výklad doplnila praktickými ukázkami poskytování první pomoci.

Při této příležitosti předaly pracovnice ÚOS ČČK paní Jarmile Moravčíkové vyznamenání za celoživotní práci, které si nemohla převzít v Senátu ČR.