Zcela poprvé od výstavby Domu s pečovatelskou službou v Mnichově Hradišti proběhlo dne 12.11.2015 taktické cvičení hasičů.

Simulován byl požár bytové jednotky č. 56 v 6. NP v domě s pečovatelskou službou. Cílem zmíněného taktického cvičení hasičů bylo ověřit dojezdové časy zasahujících jednotek, procvičit spolupráci s okolními jednotkami sborů dobrovolných hasičů, seznámit se s objektem domu s pečovatelskou službou, ověřit kvalitu spojení mezi jednotlivými hasičskými jednotkami a dále prověřit nácvik v používání hadicových košů a ustavení výškové techniky.

Zúčastěnými jednotkami byly tyto jednotky:

  • J HZS Mnichovo Hradiště
  • J HZS Mladá Boleslav
  • J SDH Mnichovo Hradiště
  • J SDH Klášter Hradiště nad Jizerou
  • J SDH Chocnějovice
  • J SDH Kněžmost
  • J SDH Bakov nad Jizerou

Jednotky hasičské záchranné stanice a sboru dobrovolných hasičů se dostavily v požadovaném počtu a svoje úkoly splnily. Obyvatelé domu s pečovatelskou službou k cvičení přistoupili aktivně. V případě skutečné rizikové situace je třeba počítat s komplikacemi spojenými především s věkem seniorů, kteří v domě žijí a dále s jejich omezenou pohyblivostí.

Taktické cvičení  splnilo svůj účel, ověřilo dojezdové časy a činnost jednotek požární ochrany ve výškové budově s velkým počtem osob. Po ukončení zásahu bylo provedeno vyhodnocení cvičení a krátká beseda s klienty domu s pečovatelskou službou, kterým byly sděleny základní preventivní informace týkající se především bezpečné manipulace s elektrospotřebiči a s otevřeným ohněm, evakuace a shromažďování osob, ohlašování mimořádné události, parkování okolo budovy, používání výtahu apod. Spolupráce a komunikace s městskou policií byla vyhodnocena kladně.