Dne 11.12.2015 se téměř všichni obyvatelé domu s pečovatelskou službou sešli na již tradičním vánočním setkání. O krásnou předvánoční atmosféru se postaraly děti z Mateřské školy Jaselská Mnichovo Hradiště, které předvedly pásmo písní s vánoční tématikou. Pro přítomné připravili vánoční pohoštění učni Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov pod vedením Radky Novákové. Všichni přítomní byli obdarováni malým dárečkem. Jako bonus letošního setkání bylo pro přítomné zajištěno čištění dioptrických brýlí  a jejich základní údržba. Tuto službu zajistili učni Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov pod vedením Miroslava Mencla. Tato novinka se setkala mezi seniory s velkým úspěchem.

Krásné prožití adventu přišli popřát všem přítomným starosta města Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., místostarosta Mgr. Jiří Bína a náčelník městské policie Bc. Petr Kožený. Poslední jmenovaný využil setkání seniorů k představení činnosti městské policie a sdělení základních preventivních informací o bezpečném pohybu seniorů na komunikacích se sníženou viditelností. Krátkou besedu zakončil tím, že přítomné obdaroval bezpečnostním prvkem – reflexní páskou. Přítomní senioři diskutovali s představiteli města o problémech, které je trápí, jako např. kvalita chodníků ve městě, plánovaná úprava pláže u řeky Jizery apod.

Na závěr setkání se přišla se všemi přítomnými rozloučit bývalá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Jitka Altmanová. Za její empatický přístup ke všem klientům domu s pečovatelskou službou a dlouholetou práci na odboru ji poděkovala paní Martina Koliášová, která je nyní pověřená vedením odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Všichni přítomní se s paní Altmanovou srdečně rozloučili a odměnili ji potleskem.