Dne 8.12.2015 vystoupil v domě s pečovatelskou službou kostýmovaný pěvecký soubor „Tetičky Krákorky“ a muzikanti s pásmem „Půjdem spolu do Betléma“. Pro tento sváteční čas si soubor připravil vánočních písně a povídání o tradicích a zvycích, které k adventu patří. Akce byla pořádána pro širokou veřejnost a přítomní si mohli se souborem společně zazpívat.