Výstavba Lidické ulice probíhala v 60. letech. Bez ohledu na dobu vzniku Lidické růže, vodotrysku, který připomínal vyhlazení obce Lidice nacisty 10. června 1942, zůstává obrovská lidská tragédie tragédií. Ztráta domova, kořenů, rodin, blízkých, všechny ty hrůzné, děsivé pocity zůstávají i po 80 letech neměnné, trvale bolestivé.

Právě 80 let od obrovské lidské tragédie si připomeneme v pondělí 6. června v 15 hodin také v Mnichově Hradišti, a to na rohu ulic Lidická a Obránců míru, kde společně odhalíme pomník a spustíme obnovený vodotrysk při proslovech vážených hostů a doprovodu kapely Mackie Messer Klezmer Band. K této mimořádné události vás srdečně zveme.

Kdo zapomíná na milníky historie, je odsouzen k jejich opakování. Vodotrysk Lidické růže by neměl být zapomenut, neměl by jen tak zmizet v toku času. Na jeho obnově pracoval autor původního díla, akademický sochař Jaroslav Marek, který dokázal díky zachovalému sádrovému odlitku vytvořit téměř totožnou kopii. Na obnoveném vodotrysku spolupracoval významně také kovář Pavel Kverek. Městský architekt Jan Světlík a zahradník Tomášem Velichem zpracovali návrh úprav okolí sochy, Petr Verich zrestauroval originální sokl, který náleží k bronzovému vodotrysku a byla zde položena původní, tedy recyklovaná dlažba z Masarykova náměstí.

Během roku 2021 zároveň proběhla jednání s Národním Památníkem Lidice, který projekt obnovy podpořil prostřednictvím osoby pana ředitele Eduarda Stehlíka a bude se podílet na tvorbě infopanelu a edukativních materiálů. Rovněž darovali do záhonu k vodotrysku růže z Růžového sadu míru a přátelství v Lidicích.