Výzvu Pěšky do školy odstartujeme symbolicky během sousedské slavnosti Zažít Hradiště jinak v sobotu 16. září. Akce vznikla v České republice před 17 lety, aby ukázala, co se stane s veřejným prostorem, když patří více lidem a jejich fantazii než autům. A letošní ročník Sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti je jakýmsi návratem ke kořenům – k menšímu komunitnímu rozměru a původní myšlence.

V našem stánku umístěném u „zebry“ před Farmářkou z ráje se dozvíte více o výzvě Pěšky do školy a o tom, jak se do ní zapojit. Budete si moci zasoutěžit, vyrobit si hru související s výzvou nebo pěší deník, odnést si nálepku, pomoci nám v pocitové mapě města vyznačit, kde se v Mnichově Hradišti cítíte bezpečně a kde naopak ne, nebo si jen popovídat. Stavte se u nás, budeme se těšit na setkání.

Od pondělí 18. září už se celá akce přesune do škol a školek, respektive na cesty k nim. Do výzvy se zapojí všechny mateřské a základní školy ve městě i místní gymnázium. Prostřednictvím městských informačních kanálů, výlepových ploch, ale především s pomocí samotných škol vyzveme vás, děti a rodiče, abyste až do pátku 22. září chodili do školy pěšky, jezdili na kole, koloběžce nebo použili hromadnou dopravu. Pokud to jinak nepůjde, budeme rádi, pokud alespoň nepřijedete autem přímo před školu a do centra města.

Během celého týdne zajistíme za pomoci městské policie a Policie ČR zvýšený dohled na přechodech v blízkosti škol. Pokud pojedete z větší dálky, poprosíme vás, abyste zaparkovali na některém z parkovišť mimo centrum. Možnosti odstavení auta mimo centrum města najdete v mapce níže.

Všechny třídy školek, škol a osmiletého gymnázia nebo smíšené týmy (rodičů s dětmi, přátel nebo spolužáků ze sousedství apod.) se budou moci zapojit také do celostátní soutěže. Hodnotit se nebude počet nachozených kilometrů, ale způsob dopravy a pravidelnost. Za každou cestu pěšky (ale i na kole, koloběžce či veřejnou dopravou) získáte 1 bod. Pokud pojedete autem, ale zaparkujete alespoň 300 metrů od školy a zbytek půjdete pěšky, dostanete ½ bodu. Na konci se body sečtou a zohlední se velikost třídy a absence dětí. Třída nebo tým může také uspořádat doprovodnou aktivitu, která bude souviset s tématem udržitelné dopravy do školy. Může jít o happening, hru, snídani či koncert ve veřejném prostoru, společný pochod, projektový den a podobně, fantazii se meze nekladou. Za tuto aktivitu je možné získat až 30 bodů. Výsledky soutěže budeme znát 17. října a vítězné týmy získají věcné odměny.

Všechny zapojené školy budou mít k dispozici menší rozpočet na podporu doprovodných aktivit nebo ocenění nejúspěšnějších tříd v dané škole. Aktivní třídy a žáky oceníme také za město.

Po skončení výzvy celou akci vyhodnotíme a zveřejníme. Nebudou nás zajímat jen statistiky samotné výzvy a soutěže, ale také změna v provozu okolo škol. Jsme domluveni se školami, že sledování provozu zajistí žáci 2. stupně v týdnu před akcí a během samotné výzvy. Vyhodnotíme pocitovou mapu ze Sousedské slavnosti a požádáme žáky, učitele či rodiče o zpětnou vazbu.

Za město Mnichovo Hradiště má akci na starosti Ondřej Šindelář, kterého můžete kontaktovat na e-mailu ondrej.sindelar@mnhradiste.cz, nebo na telefonu 720 070 039. Za jednotlivé školy jsou koordinátorkami Lucie Bartáková (ZŠ Sokolovská), Terezie Nohýnková (ZŠ Studentská), Soňa Razáková (ZŠ Švermova), Yvona Řehořková (gymnázium) a Naďa Kudrnáčová (mateřská škola).

Výzvu můžete sledovat na Instagramu, facebooku nebo na webu města.

Realizaci výzvy Pěšky do školy podpořil finančním darem Nadační fond ŠKODA AUTO.