Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Mnichovohradišťsko II zve zájemce z řad učitelů na workshop na téma Jak si hospitovat navzájem aneb Mentoring mezi učiteli.

Význam hospitace pro poskytování zpětnovazebních informací učitelům není dlouhodobě doceňován. Proto jsme pro Vás v rámci projektu připravili workshop Mgr. Dagmar Burdové ze ZŠ Zámecká v Litomyšli na téma vzájemných hospitací mezi učiteli a mentoringu. Přijďte tedy v pátek 29. listopadu 2019 od 14:00 do 17:15 hodin do přednáškového sálu ve Volnočasovém centru MH, kde se dozvíte vše podstatné o obou tématech.

A kdo by se chtěl na téma hospitací připravit předem, projděte si zajímavý a návodný příspěvek na metodickém portálu RVP příznačně nazvaném Hospitace.

Registrace na workshop je nutná ZDE. V případě dotazů se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).