Pokud jste rodiči předškolního dítěte, zbystřete pozornost a přijměte pozvání na webinář na téma Společně zvládneme první třídu, kterým Vás provede Mgr. Hana Otevřelová, jež se profesně věnuje výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky a jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti, hypoaktivita, hyperaktivita).

Úvodní webinář se uskuteční v úterý 9. března 2021 od 16:00 do 18:00 hodin prostřednictvím platformy Jitsi Meet (link na přihlášení obdrží přihlášení rodiče do emailu před konáním této akce).

Co úvodní webinář rodičům přinese?

● Informace o oblastech školní zralosti a jejich důležitosti pro úspěch prvňáčka, tedy troška teorie pro rodiče.

● Názorné ukázky, jak danou oblast prověřit, rozvíjet.

● Rodiče si vyzkoušejí na vlastní kůži úkoly na zrakové vnímání, sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci, grafomotoriku…

● Rodič nemusí hledat odpovědi sám, ale nabídne mu je právě tento webinář.

● Rodiči budou zodpovězeny konkrétní dotazy k danému tématu.

Vzhledem k omezenému počtu účastníků je registrace nutná na webu MAP II Mnichovohradišťsko. V případě dotazů můžete kontaktovat Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514). Akce je pro přihlášené zdarma.

Na tento úvodní webinář pro rodiče bude navazovat webinář pro dvojici rodič-dítě, ve kterém budete moci spolu s dítětem všechny teoretické poznatky přetavit do praxe, a to ve třech možných termínech (vyberte si prosím pouze jeden z těchto termínů):

a) v úterý 16. března od 16:00 do 18:00 hodin,

b) v úterý 30. března od 16:00 do 18:00 hodin,

c) ve středu 31. března od 16:00 do 18:00 hodin.

Přihlášení na jeden z vybraných termínů zde.