Díky setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 7. října 2021 od 17:00 do 19:00 hodin ve Volnočasovém centru MH, se seznámíte s ranou péčí, sociální službou, která je tu pro rodiny s dětmi (od 0 do 7 let)

​s opožděním psychomotorického vývoje,

s ohroženým vývojem,

s mentálním, pohybovým nebo
kombinovaným postižením,

s poruchou autistického spektra.

Poradkyně rané péče Mgr. Alena Kunová představí Ranou péči Diakonie, seznámí přítomné se službami, které nabízejí, nastíní i kazuistiku rodiny, jež službu využívala.

Akce je pro zájemce zdarma, uvítáme, pokud nám dáte vědět o své zamýšlené účasti: Markéta Tomášová (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).