V rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti došlo samozřejmě na téma rovných příležitostí ve vzdělávání, které vychází z názvu samotné skupiny. Těmi, kdo maximálně pečují o to, aby se do výchovně vzdělávacího procesu zapojili i žáci se sociálním nebo s kulturním znevýhodněním či žáci se speciálními vzdělávacícmi potřebami a také žáci mimořádně nadaní, jsou právě asistenti pedagoga. Podle našich zjištění jde o namalou skupinu osob na Mnichovohradišťsku, kterým bychom rádi nabídli možnost vzájemně se mezi sebou poznat, nasdílet si své zkušenosti, sdělit nám, v čem potřebují pomoci atd. Na základě získaných informací pak budeme moci do budoucna připravovat další setkání, která již budou zasvěcena Vašemu konkrétnímu tématu či na něž bude přizván Vámi doporučený odborník.

Setkáme se společně v pondělí 6. května 2019 od 15 hodin (do maximálně 17 hodin) v přednáškovém sálu Volnočasového centra MH. Svou účast nám prosím potvrďte emailem na marketa.tomasova@mnhradiste.cz či telefonicky 732 680 514 (Markéta Tomášová).