ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY A HOLKY

Kdo může říci, že vzdělání se ho netýká, že je nepotřebuje, že jej nezajímá? Málokdo. Všichni jsme chodili do školy a většina z nás i do školky. Chodí tam naše děti, vnoučata či pravnoučata nebo třeba sousedovic Anička a Tomáš. Článek se určitě dostane do rukou i dětem, žákům a studentům, kteří právě teď tráví většinu svého času ve škole. Škola je pro nás synonymem výchovy a vzdělávání, ale ono neprobíhá jen tam – vzpomeňme si na všechny kroužky, kam jsme chodili či naše děti chodí, na skauty, mladé hasiče, sportovní oddíly, ale též na základní uměleckou školu, programy domu dětí a mládeže nebo na poučení a zábavu, které na nás čekaly a čekají v místní knihovně nebo v muzeu.  Výchova a vzdělávání neprobíhají jen za dveřmi škol a učeben, ale čím dál více v našem společném prostoru, v obci, a my jsme jejich součástí.

Vzdělávání ve školách i mimo ně na území obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště se věnuje projekt MAP (místní akční plán rozvoje vzdělávání) Mnichovohradišťsko. Poprvé se projekt MAP představil na Sousedské slavnosti – vzpomenete si na  vyprávění o škole snů, na oblíbenou paní učitelku či pana učitele nebo na klečení na hrachu? Naším cílem – podobně jako na jiných místech v ČR, kde tento projekt z iniciativy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy probíhá – je přispět k ještě vyšší kvalitě vzdělávání na Mnichovohradišťsku.

Co to znamená? Pro žáky třeba školu, kam chodí rádi, kde zažívají úspěch a kde se cítí bezpečně. Pedagogové by možná ocenili lépe vybavené učebny, lepší spolupráci s rodiči, pomoc asistentů či školních psychologů a vyšší prestiž učitelského povolání. Pro rodiče je dobrá škola nepochybně bezpečná, otevřená a komunikující. A nezůstávejme jen u základních škol – náš zájem se vztahuje též na školy mateřské a na další organizace či místa, která se na vzdělávání dětí a žáků podílejí.

Pro vznik dobrého společného plánu, jak zlepšit vzdělávání na Mnichovohradišťsku, a k jeho realizaci potřebujeme znát mnoho názorů a informací. Důležitý je pohled učitele či ředitele, ale také žáka či studenta, rodičů i prarodičů, pracovníků s mládeží v kroužcích či sportovních oddílech nebo zřizovatelů škol.

V obci s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště působí 12 základních a mateřských škol a několik desítek dalších organizací, které se podílejí na vzdělávání. Všechny jsou důležité, všechny zveme ke spolupráci.  Projekt MAP Mnichovohradišťsko jsme představili komisi pro výchovu a vzdělávání a komisi letopisecké a muzejní v Mnichově Hradišti, setkali jsme se s řediteli základních a mateřských škol, získali jsme podporu a záštitu starosty Ondřeje Lochmana, představili jsme se všem Mnichovohradišťským na Sousedské slavnosti a chystáme se na návštěvy jednotlivých škol a dalších vzdělávacích institucí a připravujeme setkání pracovních skupin, zabývajících se různými tématy souvisejícími se vzděláváním. Pokračujeme také ve sběru dat a informací tak, abychom měli reálnou představu o tom, v jaké kondici je vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště v současnosti, a abychom společně dokázali popsat a navrhnout potřebná zlepšení.

Vzdělávání se týká nás všech, a proto neváhejte a přispějte svou zkušeností a názorem. Během listopadu, prosince a ledna se budeme scházet k diskusi například o předškolní péči a vzdělávání, o postavení školy v obci, o řízení škol, o matematické a čtenářské gramotnosti, o inkluzivním vzdělávání a podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, o spolupráci škol, o komunikaci mezi školou a rodiči, o důležité roli mimoškolního vzdělávání a volnočasových aktivit, o potřebných investicích do vybavení škol apod.  Připravujeme také inspirativní semináře a přednášky či příležitosti k neformální diskusi u kávy.

Všechny informace najdete na www.map-mh.cz a www.facebook.com/mapmnichovohradistsko  nebo nás kontaktujte e-mailem na map-mh@email.cz.  Těšíme se na vás.

Za tým MAP Kasia Szajda, Zuzana Tomášová a Blažena Hušková