Pozvánka na online diskusní seminář pro zájemce z řad pedagogů, výchovných poradců, asistentů pedagoga či školních psychologů. Hlavními tématy bude spolupráce pedagogů s asistenty pedagoga, inkluze a podpora pro nadané a talentované žáky.

Možnost přihlášení na emailu: martina.kestnerova@mnhradiste.cz.