079 seniori pc

Ve dnech 5. – 8. srpna 2013 proběhl  v přednáškovém sále Volnočasového centra kurz Senioři  komunikují, pořádaný Jihočeským institutem celoživotního učení o.s. Zúčastnilo se ho 10 zájemců v důchodovém věku  a lektorka Eva Adamcová je seznámila s prací na počítači od úplných základů až po napsání dopisu, mailu či vyhledávání informací na internetu. Součástí kurzu byla i přednáška zástupce České spořitelny o zřizování, funkci a praktickém používání platebních  karet.  Na závěr obdržel každý účastník Osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz proběhl ke všeobecné spokojenosti jak účastníků kurzu, tak samotné lektorky.