Opravy zdi probíhaly během podzimu i v Arnoldově ulici. V některých částech se zeď pod zámeckým areálem v minulosti dokonce zbortila, a tak i zde došlo k přeskládání kamenů, vytvoření drenáže, dilatačních spár a odvodňovacích štěrbin. Vypadané kamenné bloky však nezmizely úplně, ale byly umístěny do skladu. Odtud se pískovcové kameny nyní vrátily na své místo.

Tato investice měla původně znamenat vyšší finanční zatížení, statik však vyhodnotil, že zeď nemá účel zdi opěrné a že bude stačit opravit ji tak, aby vyhovovala bezpečnostním a estetickým požadavkům. Město sice muselo vyhlásit druhé výběrové řízení, ve výsledku však ušetřilo. Zdejší práce stály 357 tisíc korun včetně DPH a budou dokončeny do konce roku.

Opravený úsek bude končit asi 30 metrů před křižovatkou, kde už má zeď opět jiného majitele.