Šlo o novinku, a proto nikdo předem nevěděl, jaký bude mít nový městský dotační program efekta odezvu u majitelů objektů v centru města. Z tří set tisíc, které byly z městského rozpočtu pro tento rok vyčleněny, se však majitelům nepamátkových objektů v městské památkové zóně nakonec podařilo vyčerpat drtivou většinu, a viditelně tak zkrášlit Masarykovo náměstí.

„Úspěšných bylo sedm žadatelů. Podpora v těchto případech směřovala zejména na výměny oken a opravy fasád,“ prozrazuje Lenka Zikmundová, která má na odboru výstavby a životního prostředí městského úřadu na starost památkovou péči.

Podpora v tomto programu byla určena zejména na opravy exteriérů staveb, tedy na fasády, okna a dveře, umělecky ztvárněná oplocení a zpevněné plochy (především původní kamenné dlažby). Dotace mohla dosáhnout maximálně 50 tisíc korun a vždy se muselo jednat maimálně o polovinu celkových nákladů stavebních úprav. Město se tak pokusilo přispět k proměně historického jádra města a očividně uspělo.

O tom, zda bude stejný, případně podobný program vyhlášen i pro rok 2017, rozhodne zastupitelstvo teprve na svém prosincové jednání, kde se bude diskutovat o rozpočtu města na příští rok. Jelikož se uvažuje o drobných změnách, budeme o aktuální podobě dotačního programu informovat v lednovém vydání Kamelotu i na webu města.