Slavnostní zahájení tradiční
SVATOANNENSKÉ A SVATOJAKUBSKÉ POUTĚ
(neděle 19. července 2009)

aneb: Proč máme pouť dvakrát za sebou?

…ačkoli to možná mnohé mnichovohradišťáky a návštěvníky města mate, máme tady v současnosti opravdu dvě poutě. - Jednu církevní s tradičním jarmarkem a historizujícími slavnostmi, další víkend poté následuje pouť tzv. „světská“ s pouťovými atrakcemi a stánky. Kdysi se tyto dvoje slavnosti prolínaly, dnes už ale nelze (i pro nedostatek místa) důstojnost církevní akce s procesím spojit se světskou zábavou.

Pouť „světská“ se koná tradičně první neděli po sv. Anně – vychází-li svátek Anny na neděli (jako letos, 26.7.), je to přímo o tomto víkendu. Pouť obnovená, církevní, spolu s dalšími akcemi tedy sv.Annu a sv. Jakuba (25.7.) předchází zhruba o týden.

Takže tedy: letos se program druhého červencového víkendu 18.-19.7. opět nesl v duchu podobném roku 2008. Sobota patřila Zámecké slavnosti v raně barokním stylu k poctě Albrechta z Valdštejna (u příležitosti jeho 375. výročí úmrtí), kde návštěvníci mohli zhlédnout a vyslechnout např. hudební vystoupení souboru Ritornello v salla terreně, tance a hry šlechtických dětí a barones v podání souborů historického tance Salome Chotouchov a Mariane Libčice n.Vlt.(dětský soubor), šlechtickou zábavu a tanec v podání souboru Regii Caroli regis Praha a vojenské ležení s cvičením mušketýrů s výstavkou zbraní a hudební produkcí markytánek skupiny histor. Šermu Páni z Kolína. Sobotní večer uzavřelo od 21:30 h. noční představení k poctě A. z Valdštejna před salla terrenou (dobová hudba a tanec, ohňová show).

Neděle 19.7. – ačkoli ji v zámeckých zahradách opět provázely historické postavy, hudba i vojska z dob Valdštejnů – se nesla od rána v trochu jiném duchu.

V 9:00 h. ráno začala slavnostní mše v kostele sv. Jakuba, kterou tentokrát sloužil Monsignore Jan Baxant, sídelní biskup litoměřický, zpěvem mši na kůru kostela doprovázeli krojovaní členové sboru Charmoné, hrou na dobové nástroje (i zpěvem) pak soubor Ritornello.

Cca v 10:30 h. pak vyšlo za zpěvu procesních písní od kostela procesí s historickými postavami a vojáky v dobovém oblečení a řadou krojovaných (Baráčníci, sbor Charmoné), v čele vedené starostou města Jaroslavem Myškou. Po třech zastaveních - u sousoší sv. Jana Nepomuckého, u mariánské sošky ve výklenku v zámeckém parku a u sochy sv. Anny - procesí vešlo do kostela sv. Tří králů a kaple sv. Anny, kde bylo slavnostně ukončeno. Před kaplí pak přítomné uvítal starosta a krátce, několika větami shrnul historii našeho města, které si letos připomíná 730 let od první písemné zmínky a jeho souvislosti s rodem Valdštejnů. Slovo poté převzali imaginární kostýmovaní Valdštejnové – a pozvali ku slavnosti, jarmarku a hrám… Odpolední program mohl začít.

Následovala „Muzika Barok bez paruk“ se souborem Ritornello s vystoupením Souboru starého tance Regii Caroli regis Praha, pro děti byla připravena skoro polední pohádka v podání Divadla z půdy Fr. Pešána, poté vystoupení kejklíře Radka Ostrčila a historizující část programu uzavírali dívčí hudební kivarteto Skupiny historického šermu Páni z Kolína a taneční vystoupení souborů hist. Tance Salome Chotouchov a Mariane Libčice n.Vlt. Po 14. hodině folklórně laděné odpoledne načal soubor Furiant z Malé Bělé tradičním krojovaným tancem – Českou besedou. Malé zpívání Obce baráčníků (pásmo známých lidovek v podání pěti krojovaných žen) pak naladilo volnější notu a Furiant doplnil pásmem lidových tanců a po nezbytných úpravách a přípravách rekvizit mohly začít „Dožínky v Pojizeří“. Scénkami mluveného slova, doplněnými tanečními vstupy (i pracovním úsilím se srpy, kosami i cepy) a korunovanými odvezením dožínkového věnce šlechtě na zahradní slavnost do zámecké zahrady, se pak slavnostní program uzavřel.

U svaté Anny ještě dlouho hrál (nejen) kramářské písně František Pešán, lidé se mohli svézt kočárem, pochutnat si na občerstvení či pouťových koláčcích (které upekly ženy z mnichovohradišťské Obce baráčníků) … a samozřejmě po celý den byly na prostranství před kaplí sv. Anny jarmareční prodejci se svým zbožím.

Celý program Slavnostního zahájení tradiční SVATOANNENSKÉ A SVATOJAKUBSKÉ POUTĚ se opět vydařil. Ačkoli sobotu provázela nepřízeň počasí a řada aktivit se musela přesunout do prostor zámku, nedělní ranní poškádlení deštěm rozehnala (možná?) přítomnost biskupova – a díky za to, neděle již byla vcelku slunečná.

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Středočeského kraje a dalších podporovatelů. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Region; pořadateli a organizátory pak Město Mn. Hradiště, Národní památkový ústav – Správa státního zámku Mn. Hradiště, podílejí se také Římskokatolická farnost – děkanství Mn. Hradiště, o.s. Baroccoco a Obec baráčníků Mnichovo Hradiště.

ANNENSKÁ POUŤ – „světská“
(víkend 25.-26. července 2009)


…již tradičně se mnozí „světští“, tedy: pouťáci a různí stánkaři sjíždějí do Mnichova Hradiště ve středu či čtvrtek před pouťovým víkendem. Letos jim ovšem počasí nepřálo. Ve čtvrtek 23.7. se totiž přehnala nad Čechami větrná bouře, která se nevyhnula ani našemu kraji a jejich ležení poblíž kaple sv. Anny (a m.j. také některé stromy v zámeckém parku) trochu pošramotila. Po práci našich hasičů a úklidu okolí – a poté, co se cca po 12-16 –ti hodinách bez elektrického proudu podařilo zprovoznit síť ve městě - se mohly první atrakce poutě v pátek rozjet. Víkend provázelo proměnlivé počasí, ale návštěvnost, myslím si, přesto byla, jako už tradičně, velká.