Značné množství občanů se na nás obrátilo s žádostí o výměnu nádob na tříděný odpad o velikosti 120 l za větší, rozhodli jsme se proto udělat výjimku a jednorázově těmto žadatelům vyhovět. Bude se jednat pouze o výměnu nádob velikosti 120 l za nádoby velikosti 240 l (tzn. výměna menší popelnice za větší).

Zájemci musí vyplnit přiložený formulář a ten zanést na podatelnu Městského úřadu nebo zaslat na adresu: dana.stranska@mnhradiste.cz nejpozději do 14. června 2022. Na základě žádosti vám zašleme na e-mail opravenou smlouvu, kterou si vytisknete a předložíte při výměně. Kdo nemá emailovou schránku nebo možnost tisku, musí si smlouvu vyzvednout osobně na Městském úřadu u paní Dany Stránské v kancelář č. 102. Vrácené nádoby musí být čisté (vymyté) a nepoškozené. Samozřejmě se počítá s běžným opotřebením.

Výměna proběhne v sobotu 18. černa 2022 v areálu společnosti Saturn služby v Hrnčířské ulici, od 8:00 do 11:00 hodin. Případné dotazy na telefonu 326 776 721 nebo 725 895 420.