Pokud potřebujete vyhodit něco, co se rozhodně nevejde do běžné popelnice – například starý koberec, obaly od velkých spotřebičů, vysloužilý nábytek, pytel otlučené omítky po opravě koupelny nebo horu větví ze zahrady, které nemáte kde kompostovat – vyřeší to za nás sběrný dvůr. Ukládání většiny komunálních odpadů ve sběrném dvoře je pro místní občany zdarma, resp. občan si jej platí v rámci celkového poplatku za komunální odpady v obci.

Od července letošního roku jej provozuje společnost Compag na základě nově vysoutěžené smlouvy na sběr a likvidaci odpadů v Mnichově Hradišti. A jak to bývá, ceny se nesnižují, ba naopak. Náklady na likvidaci odpadů shromážděných ve sběrném dvoře za období jednoho měsíce od července 2021 překračují 650 tis. Kč. Navíc někteří občané města likvidují odpad vzniklý jejich podnikatelskou činností jako odpad komunální, tedy na účet všech obyvatel města. To jasně prokázal rozbor četnosti a hmotnosti odkládání odpadů do sběrného dvora.

Rada města se proto rozhodla aktualizovat ceník pro odkládání odpadů ve sběrném dvoře od 1.10.2021. Ten dosavadní platil od roku 2013. Aktuální ceník naleznete na webu města pod odkazem www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/odpadove-hospodarstvi/sberny-dvur .

Hlavní změnou jsou limity pro odkládání některých odpadů zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Konkrétně se jedná o rozměrný odpad a biologicky rozložitelný odpad, kde každou z těchto komodit může občan odložit zdarma max. 1000kg/rok. Další následné kilogramy pak hradí jako ostatní osoby. Podobě je tomu u odkládání stavební sutě, kdy zvýhodněná cena 2,01Kč/kg je účtována při odložení první tuny na občana a rok. Další kilogramy jsou pak zpoplatněny stejně jako pro ostatní osoby, tedy dle nákladu likvidace odpadu, které účtuje Compag městu.

Pokud občan využije plně limitů sběrného dvoru, uhradí za něj město likvidaci odpadů v hodnotě 8600Kč.

Podobné zastropování maximální odevzdatelné hmotnosti odpadů ve sběrných dvorech je běžná i v okolních městech. Například Mladá Boleslav a Kosmonosy mají limit na bezplatné odevzdání ve výši 300 Kg na občana a rok bez rozlišení druhu odpadu. V Říčenech jsou nastaveny limity na 500 kg BRKO, 500kg objemného odpadu a 500 kg suti. Podobné a i nižší limity mají v Dobříši, Žatci, Hlásné Třebáni či Mníšku pod Brdy. Stavební suť rovněž klasifikovaná jako ostatní odpad a tak z legislativy není povinností měst zajistit jejich shromažďování.

Vzhledem k nově nastavenému systému musel provozovatel sběrného dvora aktualizovat interní postupy při odbavování občanů ve sběrném dvoře, proto je třeba být trpělivější. Zpočátku to může trvat o něco déle.