Vážení Hradišťáci, k pondělí 31. května 2021 skončila platnost červených známek na popelnicích na směsný komunální odpad. Od 1. června nebude mít svozová společnost povinnost nádobu označenou pouze touto známkou vyvážet.

Od začátku roku jsou v distribuci nové „modré“ známky, které opravňují k výsypu ekvivalentu 120l SKO jednou za čtrnáct dní.

Prosíme ty, kteří si ještě známku nevyzvedli, nechť tak co nejdříve učiní. Známky jsou dostupné po zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v kanceláři č. 8 městského úřadu u paní Jiřiny Vodákové.