Díky úzké spolupráci Městské policie Mnichovo Hradiště a Obvodního oddělení Policie České republiky budou Mnichovohradišťáci potkávat v ulicích města společné hlídky strážníků Městské policie a příslušníků Policie ČR. Jejich úkolem bude dohled nad veřejným pořádkem ve městě a dohled nad bezpečností silničního provozu.

Smíšené hlídky budou občané města potkávat v následujících měsících a, doufejme, i letech. Řádově se v letních měsících bude jednat o několik desítek společných hlídek v různých časových intervalech a v různých lokalitách. Nespornou výhodou společných hlídek je vzájemné předávání informací tykajících se problematiky určitých lokalit, prohlubování místní i osobní znalosti a zlepšování kvality služeb pro občany – policisté a strážníci se lépe seznámí s problematikou, která spadá do kompetence obou složek.

npor. Jan Reiter, Obvodní oddělení Policie České republiky Mnichovo Hradiště
Petr Kožený, velitel Městská policie Mnichovo Hradiště