Skatepark Mnichovo Hradiště se řídí návštěvním řádem, z kterého jasně vyplývá co je povoleno, a co je naopak výslovně zakázáno, a je tak bráno jako porušení užívání těchto volnočasových prostor. Bohužel, rozmohl se nám tu nešvar – skatepark se stává namísto hřištěm skládkou skleněných střepů od alkoholu a nedopalků. Pravidla přitom platí pro všechny bez výjimky.

Upozorňujeme především na zákaz konzumace alkoholu a jiných psychotropních či omamných látek, poukazujeme na zákaz kouření – výslovně připomínáme tato pravidla především pro mladistvé a rodiče nezletilých dětí, neboť nedodržování návštěvního řádu právě mladšími 18let se stává nešťastným zlozvykem. Pokud budou zákazy porušovány, přistoupí Městská policie Mnichovo Hradiště obratem k pokutování trestní činnosti a v případě nezletilosti budeme informovat i příslušné pracovníky sociální péče.