Situace je mimořádně vážná, naše jediná vakcína je disciplína – o důslednost dodržování veškerých bezpečnostních nařízení žádáme každého. Cílený bojkot může ublížit nejen vám, ale i lidem ve vašem okolí. Chceme se vyvarovat nutnosti udělovat pokuty z nedbalosti, ale tolerovat ji nadále nemůžeme.

Platí zákaz shromažďování nad 6 osob, povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách, a řada dalších opatření, které jsme s vámi sdíleli na webu města: https://www.mnhradiste.cz/radnice/komunikace-s-obcany/corona/nova-opatreni-platna-od-stredy-14-rijna
a na Facebooku: https://bit.ly/aktualni-informace-nouzovy-stav-mestomh

Městská policie se bude řídit příslušnými zákony s odkazem na nařízení vlády č.1021/2020.

Kompletní seznam opatření najdete na webu: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/