Přerůstající zeleň z pozemků často zasahuje do chodníků a brání průchodu osob (problém mají maminky s kočárky, starší spoluobčané a lidé s tělesným postižením, ale i děti) nebo rozhledu z vozidel v křižovatkách nebo u přechodů pro chodce.

Prosíme majitele pozemků, jejichž zeleň limituje tento pohyb či rozhled, aby přerostlou zeleň odstranili. Naši strážníci budou přerůstající zeleň kontrolovat a vyzývat majitele pozemků k nápravě, a to tak, že ve spolupráci s Odborem investic a komunálního hospodářství předají majitelům pozemků písemné výzvy, jejichž převzetí bude třeba potvrdit podpisem.

Děkujeme spoluobčanům za pochopení kroku, který děláme v zájmu bezpečí nás všech.