Strážníci Městské policie Mnichovo Hradiště provádějí asistenci při strojním čištění města, které probíhá pravidelně dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Na místo určené ke strojnímu čištění se umístí přenosné dopravní značky zákaz zastavení, a to dle zákona nejméně sedm dní předem. Na umístěném dopravním značení je vždy uveden datum a čas, kdy bude komunikace čištěna.
 

Co se stane, pokud vozidlo včas občan neodstraní z komunikace?

Na vozidla, která brání strojnímu čištění, vypíše strážník předvolání pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku a umístí je na přední okno za stěrač vozidla. Provede fotodokumentaci místa přestupku a nařídí jeho odstranění z komunikace.

Když bylo vozidlo odstraněno, tak proč je stále na stejném místě?

Odtah provádí pracovník firmy Compag Mladá Boleslav s.r.o. na pokyn strážníka. Dle zákona je však vozidlo pouze zvednuto na pojízdné vozíčky a dáno na stranu. Po vyčištění je vozidlo vráceno na původní místo a je na něj umístěno informování o manipulaci s vozidlem.

Co má občan dělat dál?

S předvoláním, které se nachází za stěračem vozidla, je občan povinen se dostavit do sedmi dnů k podání vysvětlení na služebnu městské policie na Masarykově náměstí. Kdo se nedostaví na předvolání v uloženém termínu, bude dále předvolán na služebnu městské policie k podání vysvětlení. V případě, že se přestupce nedostaví, bude nedořešený přestupek následně oznámen k dalšímu řízení odboru dopravy na Městský úřad Mnichovo Hradiště.

Co potřebuji s sebou na služebně MěP?

Na služebně městské policie po Vás strážník bude požadovat prokázání totožnosti. Strážník poté s Vámi bude řešit vzniklý přestupek dle zákona 361/2000Sb. Není ale oprávněn s Vámi řešit povinnost zaplatit manipulační poplatek za odtah. Tento poplatek jste povinni do 30-ti dnů uhradit na pokladně městského úřadu nebo v sídle firmy Compag Mladá Boleslav s.r.o.