V úterý 7. a ve středu 8. června se od 14:30 do 16:30 hodin na adrese Mírová 94 uskuteční zvláštní zápis ukrajinských dětí do mateřských škol. Předpokládaný počet přijímaných žáků je 25.
У вівторок, 7 та середу, 8 червня, з 14.30 до 16.30 за адресою Mírová 94 відбудеться спеціальний набір українських дітей до садків. Очікувана кількість прийнятих учнів – 25.

→ Zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a dětem, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
→ Цей спеціальний запис стосується тільки дітей, які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні і дітей, які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

ORGANIZACE ZÁPISU A POTŘEBNÉ DOKUMENTY | ОРГАНІЗАЦІЯ I НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

1️⃣ O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
1️⃣ Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2️⃣ Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. srpnu 2022 věku 5 let.
2️⃣ У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3️⃣ Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
— žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole, nebo na: www.ms-mnhradiste.cz),
— vízový doklad dítěte (při jiném, než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu),
— doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat,
— potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let).

3️⃣ Законні представники зобов’язані подати такі документи:
— заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку, www.ms-mnhradiste.cz),
— документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку),
— документ, що дає право представляти дитину,
— довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які
зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років).


4️⃣ O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle stanovených kritérií.
4️⃣ Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

http://www.ms-mirova.ms-mnhradiste.cz/