Ve středu 8. srpna 2018 ve 12 hodin zazní na území celé České republiky sirény k uctění památky padlých vojáků. Půjde o 140 sekund trvající stálý signál, používaný při zkouškách sirén, ale bez verbální informace.

HZS