Hejtmanka Středočeského kraje nařizuje s účinností od 18.03.2020 od 18:00 hod. zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků hromadné dopravy, taxislužby, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Středočeského kraje, a to do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu.

podrobnosti zde