Mimořádná opatření nařízená Ministerstvem zdravotnictví dne 30.03.2020:

Mimořádné-opatření-volný-pohyb-osob-na-území-ČR 30032020
Mimořádné-opatření-omezení-činnosti-OVM-a-SO 30032020
Mimořádné-opatření-omezení-maloobchodního-prodeje 30032020
Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest 30032020