Mimořádná opatření nařízená Ministerstvem zdravotnictví dne 23.03.2020:

Mimořádné-opatření-volný-pohyb-osob-na-území-ČR 23032020
Mimořádné-opatření-vyčlenění-prodejní-doby-pro-seniory 23032020
Mimořádné-opatření-prodloužení-omezení-činnosti-OVM-a-SO 23032020
Mimořádné-opatření-omezení-maloobchodního-prodeje 23032020
Mimořádné-opatření-následná-lůžková-léčebně-rehabilitační-péče 23032020