Dne 16. 3. 2020

Vláda ČR zakázala s účinností od 00:00 hodin dne 16. března do 24. března 6:00 kvůli šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po celé České republice. Tento zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. V zemi je 293 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Od půlnoci také podle dřívějších opatření nesmí Češi překročit hranice a cizinci zase nemohou do tuzemska.

Dne 15. 3. 2020

Informace Generálního finančního ředitelství:

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).

Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně na příslušná čísla účtů jednotlivých finančních úřadů. Více informací zde

Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.

Dne 14. 3. 2020

Vláda ČR přijala další krizová opatření o uzavření obchodů a restaurací s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších a zakázala přítomnost v provozovnách stravovacích služeb. Usnesení vlády o přijatých krizových opatřeních je ke stažení níže v dokumentech, nebo odkaz zde

 

Dne 13. 3. 2020

Kraj ve spolupráci s MZ připravil systém redistribuce ministerstvem dodaných osobních ochranných prostředků určené zdravotnické záchranné službě, nemocnicím, praktickým a ambulantním lékařům, stomatologům, lékárníkům a poskytovatelům sociálních služeb na minimálně jeden týden provozu dopředu, neboť, jak bylo uvedeno, centrální nákup probíhá kontinuálně.

V okamžiku, kdy bude systém distribuce ze strany MZ zahájen, kraj zveřejní podrobné informace k distribuci osobních ochranných prostředků v území kraje na svých internetových stránkách a rovněž cestou portálu krizového řízení kraje. Více informací níže v dokumentech ke stažení.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo novou webovou stránku k informování veřejnosti ohledně koronaviru - odkaz zde  

V návaznosti na Vládou ČR vyhlášený Nouzový stav byla dalšími usneseními vlády přijatá konkrétní krizová opatření.

Usnesení vlády o přijatých krizových opatřeních je ke stažení níže v dokumentech nebo z odkazu zde

Dne 12. 3. 2020

NOUZOVÝ STAV

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. 

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu je ke stažení níže v dokumentech

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Konkrétní opatření - níže ke stažení

10. března 2020

Vláda rozhodla o uzavření všech škol (základních, středních i vyšších odborných a dalších) od středy 11. března 2020. Mateřských školek se toto opatření netýká. Zároveň dnes od 18:00 hodin platí zákaz filmových, divadelních, sportovních, náboženských, tanečních, tradičních shromáždění nebo výstav, poutě, veletrhy s účastí nad 100 osob (více informací naleznete po rozkliku v textu). Doporučení k cestování v souvislosti s šířením koronaviru v e světě vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Od 10. 3. 2020 platí karanténa pro celou Itálii.

Dne: 9. 3. 2020

Zasedání Krajské epidemiologické komise Středočeského kraje (odborná skupina krizového štábu kraje)

Na Krajském úřadě Středočeského kraje se dne 9. 3. 2020 v odpoledních hodinách sešla odborná pracovní skupina Krizové štábu Středočeského kraje (krajská epidemiologická komise), aby se seznámila se závěry Bezpečnostní rady státu. Podle informací ředitelky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D. je k dnešnímu dni ve Středočeském kraji v karanténě 140 lidí. „Během víkendu KHS poslala 230 lidí na vyšetření k praktickému lékaři. Z otestovaných 22 na koronavirus není ani jeden pozitivní výsledek, všechny byly negativní. Přes víkend bylo pracovníky hygieny posláno na test 38 lidí a u 35 v této chvíli čekají na výsledek,“ upřesnila.

Současnou situaci označila MUDr. J. Rážová za náročnou, nicméně zdůraznila a ocenila, že ve Středočeském kraji funguje od čtvrtka svozová služba. „Odebrané vzorky se sváží do Vojenské ústřední nemocnice a posléze jsou předávány Státnímu zdravotnímu ústavu. Máme tento svoz spuštěn pět dnů a zatím to funguje dobře,“ sdělila členům epidemiologické komise. Ocenila také práci odběrových sester a zdůraznila, že je potřebné, aby nemocnice měly zajištěn dostatek odběrových testů na virologické vyšetření. Podle jejích slov také přibývá v počet laboratoří, které mohou provádět testy na koronavirus, a očekává se, že jich bude v dohledné době celkem jedenáct.

Hejtmanka a předsedkyně Bezpečnostní rady Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová dále zdůraznila, že: „Středočeský kraj vyzval již v minulém týdnu všechny poskytovatele sociální péče, aby aplikovali zákaz návštěv a sdělili kraji počet ochranných prostředků, které mají v tuto chvíli k dispozici, aby byla i tato zařízení na případnou akutní situaci připravena.“ Informovala také, že budou starostům na území kraje zasílány informace, jak se mají lidé chovat při návratech z postižených oblastí koronavirem a jak správně postupovat při kontaktování praktického lékaře a lékařské pohotovostní služby.

Apel směrem k veřejnosti měl by být podle ředitelky KHS MUDr. Rážové také na to, aby si občané uvědomili, že po návratu z postižených oblastí jim v případě porušení domácí karantény hrozí nejenom možná pokuta, ale zároveň se jim může stát, že budou muset zůstat v oblastech, které budou v zahraničí tamní vládou uzavřeny.

 

Dne: 3. 3. 2020

Zasedání Bezpečnostní rady Středočeského kraje

V souvislosti s výskytem a šířením nového typu virového onemocnění COVID-19 zasedla v úterý 3. března 2020 Bezpečnostní rada Středočeského kraje (BRK), aby projednala aktuální přijaté závěry z Bezpečnostní rady státu, jednání Ústřední epidemiologické komise, porady ředitelů Krajských hygienických stanic a nastavila a doporučila adekvátní kroky k zabránění vzniku epidemie ve Středočeském kraji včetně možných postupů podle Pandemického plánu.

„Pro zajištění dostatečného množství ochranných prostředků pro krajské nemocnice uvolnil kraj ze svého rozpočtu 20 milionů korun. V tuto chvíli jsou naše oblastní nemocnice dostatečně zásobeny nezbytnými ochrannými prostředky, jako jsou roušky, desinfekce a respirátory,“ informovala po jednání předsedkyně BRK hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že Středočeský kraj nastavil opatření k zabránění epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku, postupuje v souladu s opatřeními, která doporučují a nařizují orgány ochrany veřejného zdraví.

K zajištění připravenosti zdravotnického systému na případné zvýšení požadavků na objem poskytovaných zdravotních služeb a zdravotní péče, tedy pro případ rozšíření nákazy COVID-19, doporučila Bezpečnostní rada vyhodnotit potřeby k vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních, analyzovat potřebu finančních a lidských zdrojů, plánování nákupu a distribuce osobních ochranných prostředků a pomůcek pro ochranu zdravotnických pracovníků, a to dle Pandemického plánu kraje.

Bezpečnostní rada kraje také ve svém usnesení doporučuje občanům:

nejezdit do regionů Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont, Benátsko. Cestovatelům, kteří pobývali v období od února 2020 v Číně, Hong Kongu, Iránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji a v Itálii (regiony Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont, Benátsko), tedy v oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po návratu z těchto oblastí telefonicky kontaktovali územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje dle místa svého bydliště (www.khsstc.cz), zůstali doma a sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38o C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků omezili kontakt s ostatními osobami, kontaktovali telefonicky svého praktického lékaře.  

Dále doporučuje dodržovat základní hygienické návyky a osobní hygienu (respirační hygiena, časté mytí rukou mýdlem a teplou vodou) a používání dezinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem jako nástroje ochrany proti šíření infekce ve společnosti. Rodičům žáků, kteří se vrací z dovolené v rizikových oblastech, z lyžařských výcviků i jiných cest pak doporučuje, aby informovali o této skutečnosti vedení školy a při změně zdravotního stavu zůstali preventivně doma (více informací ke stažení níže).

 

RADY A INFORMACE

Nejaktuálnější a nejpřesnější rady, informace a doporučení, jak předcházet možné infekci koronavirem, najdou občané Středočeského kraje na stránkách „Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Na odkazu http://www.khsstc.cz/obsah/novy-koronavirus_576_1.html jsou na jednom místě shromážděna nejnovější doporučení jak pro občany, tak pro zdravotnická zařízení, které vydaly Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav nebo další relevantní instituce.

K dispozici pro dotazy je e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a poradenská infolinka krajské hygienické stanice na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 7:00 – 19:00.

Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 - 9:00.

Ve Středočeském kraji můžete v akutních případech kontaktovat také pracovníky protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť (v pracovní době) podle bydliště.

Informace lze dostat i na call centru Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, na telefonní lince 800 888 155.

Poradenská infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106 a 725 191 367.

Informace pro občany najdete také na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, případně na stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

(zdroj Ministerstvo zdravotnictví ČR)

 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR:

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 10. 3. 2020 mimořádné opatření platné od 11. 3. 2020, které zakazuje:

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 10. 3. 2020 mimořádné opatření, které zakazuje s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádného opatření všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče, kterým se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, rodiček, pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění (více informací ke stažení níže).

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádného opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění způsobené novým koronavirem v České republice. Hygienické stanice budou hlásit praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost všechny osoby, které byly v kontaktu s nakaženými pacientem, a lékaři na dálku rozhodnou o karanténě v délce 14 dnů. Dále Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem osobám, kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem, aby poskytly potřebnou součinnost a podrobily se nařízené karanténě (více informací ke stažení níže).

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádná opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým a přechodným pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů. Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova. V důsledku přijatého mimořádného opatření a též v důsledku dalších dopadů způsobených onemocněním COVID-19 je stát připraven prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky obratem připravit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů (více informací ke stažení níže).

Ministerstvo zdravotnictví ukončilo platnost opatření o karanténě ze dne 6. 3. 2020 pro tři kategorie osob pracujících v dopravě - řidiče nákladní dopravy, řidiče a posádky dopravní zdravotní služby a piloty dopravních letadel. Na tyto tři kategorie osob se tedy 14 denní karanténa po návratu z Itálie na území ČR nevztahuje (více informací ke stažení níže).

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem v Evropě vyhlásilo mimořádné opatření. S účinností od středy 4. března 2020 do odvolání ministerstvo zakazuje vývoz všech respirátorů třídy FFP3 mimo Českou republiku a jejich prodej všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy (více informací ke stažení níže).

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem v Evropě vyhlásilo mimořádné opatření. Všem osobám, s výjimkou výrobců, se od 6. března 2020 zakazuje vyvážet z území České republiky všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou, s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu.

Mimořádné opatření se týká dezinfekce rukou – hlavní skupina 1, typ přípravku 1 podle přílohy V. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, a to do odvolání. Toto mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě (více informací ke stažení níže).

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo pořadatelům hlásit akce s účastí nad 5000 osob. Na základě mimořádného opatření, vydaného ve středu 4. března 2020, nařizuje Ministerstvo zdravotnictví pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici (více informací ke stažení níže).

INFORMAČNÍ LETÁKY A MATERIÁLY KE STAŽENÍ – viz níže

(zdroje Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje)

Dokumenty ke stažení

1_Mimoradne_OOP_-_nahlaseni_konani_akci_nad_5000_osob

2_Mimoradne_OOP_-_zakaz_vyvozu_desinfekce_rukou

3_Mimoradne_OOP_-_prodej_osobnich_ochrannych_prostredku_tridy_FFP3

4_1_Ukonceni_mimoradneho_OOP_-_vyjimka_pro_pracujici_v_doprave

4_2_Mimoradne_OPP_-_karantena_po_navratu_z_Italske_republiky

5_Mimoradne_opatreni_-_narizeni_karanteny_pro_osoby_blizke

6_Mimoradne_opatreni_-_zakaz_navstev_ve_zdravotnickych_zarizenich_s_luzkovou_peci

7_Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich,_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020

8_Mimoradne_opatreni_-_zakaz_konani_akci_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

9_Informace_Ministerstva_skolstvi_mladeze_telovychovy_k_NS

Usneseni_vlady_CR_VYHLASENI_NOUZOVEHO_STAVU

Castka_31_Sbirky_zakonu_krizova_opatreni_ 12.3.2020

Castka_32_Sbirky_zakonu_narizeni_a_usneseni_vlady_z_13_3_2020

Castka_32_Sbirky_zakonu_narizeni_a_usneseni_vlady_z_14_3_2020

Castka_34_Sbirky_zakonu_NV_povolani_vojaku_celniku_plneni_ukolu_PCR

Castka_35_Sbirky_zakonu_UV_c_84_85_86_87_88_89_90 - ze dne 15.3.2020

Doporuceni_MZ_obcanum_prijizdejicim_z_IT_a_jinych_oblasti_s_vysokym_poctem_onemocnení_COVID-19

Usneseni_BRK_3_3_20_koronavir_doporuceni.docx

 

 

PŘEVZATO: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/aktualni-informace-ke-koronaviru-covid-1-95106/