V neděli 6. června nám ve schránkách přistálo 10 návrhů, a nejen cílová rovinka se vydařila. Od 3. května se zapojilo celkem 27 navrhovatelů se 34 návrhy, to je naprosto skvělá bilance, doslova nad naše očekávání. Děkujeme vám!

Podáváním návrhů ale všechno teprve začíná. V úterý 22. června se společně potkáme, a nyní už osobně od 17 hodin ve Školní jídelně v Mírové ulici, kde si povíme více k návrhům samotným, k posuzování jejich realizovatelnosti, což je proces který proběhne přes léto, a následnému hlasování, jímž bude letošní ročník vrcholit. Jak celý proces participativního rozpočtu funguje zjistíte zde.

Rádi bychom proto pozvali jak navrhovatele, tak i všechny zájemce ke kulatým stolům, kde se společně s vámi setkají koordinátor a ambasador Melounu pro Hradiště Ondřej Šindelář, za agenturu AGORA CE Vojtěch Černý, starosta a ambasador Ondřej Lochman a také místostarosta Honza Mareš, vedoucí Odboru investic a komunálního hospodářství Pavel Král a nakonec i naše paní Colombová, Markéta Červinková.

Výše popsané je však jen začátkem. Přes léto návrhy společně prověříme, zda jsou podané návrhy realizovatelné, odpovídají všem parametrům pravidel Melounu pro Hradiště a také finančnímu stropu, jestli je dokážeme zrealizovat v roce 2022, obstojí-li v hlasování. A tady vás budeme opět moc potřebovat.

11. září na Sousedské slavnosti zahájíme hlasování o podaných návrzích, které potrvá až do 15. října. V polovině října budeme znát vítěze a rok 2022 bude patřit realizaci toho či těch nápadů, které získají největší podporu veřejnosti.