V pátek 10. června uplyne 80 let od vyhlazení středočeských Lidic, při němž přišlo o život 340 mužů, žen a dětí. Mnichovo Hradiště si toto výročí připomnělo v předstihu již v pondělí 6. června, kdy byla za účasti mnoha obyvatel města slavnostně vrácena do veřejného prostoru Lidická růže – bronzová plastika s vodotryskem, která nároží ulic Lidická a Obránců míru zdobila už v 80. a 90. letech.

Slavnostním programem, který začal v 15 hodin a jemuž předcházela živá hudba v podání turnovského Mackie Messer Klezmer Bandu, prováděl referent městského úřadu Aleš Rychlý. Po zaznění státní hymny se slova chopil starosta Ondřej Lochman, který v souvislosti s lidickou tragédií připomněl náš společný úkol nedopustit, aby se zvěrstva podobná těm z období 2. světové války ještě někdy opakovala: „Musíme podporovat vzdělání, kritické myšlení, vychovávat naše děti ke slušnosti a pravdě a neustále si připomínat historii, třebaže je mnohdy bolestná. Vždyť, jak se říká, ti, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k jejímu opakování.“ 

Následně starosta předal slovo hejtmance Středočeského kraje Petře Peckové. Ta ve své řeči emotivně popsala unikátní vzpomínkové akce probíhající v Lidicích tento týden a pozvala na ně. Dále vyzdvihla spolupráci mezi městem a Památníkem Lidice a odkázala i k probíhající válce na Ukrajině: „Kéž by tyto růže přinášely klid a bezpečí nejen lidem, kteří žijí v okolí tohoto místa.“ V podobném duchu vystoupila rovněž Jana Chourová Plachá z Památníku Lidice, která městu za sympatický počin poděkovala.

Hejtmanka se starostou a akademickým sochařem Jaroslavem Markem, autorem Lidické růže, následně umělecké dílo odhalili. O pár chvil později byl za potlesku početných diváků uveden do provozu také vodotrysk.

Při obnově parčíku se město poučilo z předchozích nedostatků, velký prostor věnovalo kvalitnímu zabezpečení Lidické růže a také technickému řešení vodotrysku. Ten se bude automaticky spínat každý den v pravidelných intervalech. Bronzová růže se bude v letošním roce na slunci krásně lesknout, následně získá přirozenou patinu. Při realizaci parčíku město využilo ve velké míře dostupné materiály odstraněné v rámci probíhající revitalizace náměstí z prostranství kolem radnice. Není bez zajímavosti, že například použitá dlažba dříve v prostoru před radnicí tvořila podestu před sochou Jana Švermy.

Od původní Lidické růže k její novodobé replice

Výstavba sídliště Lidická probíhala v letech 1962–1972. V 80. letech inicioval místní svaz žen ze závodu Severka vznik uměleckého díla, které mělo být umístěné v přilehlém parčíku a stát se jeho dominantou. Prvotní myšlenka vzešla ze spolupráce svazu žen s lidickými ženami. Poupě růže odlité z bronzu zasazené v podstavci z leštěného kamene a omývané vodotryskem následně vytvořil akademický sochař Jaroslav Marek z Turnova. MNV Lidice věnoval městu růže z lidického Růžového sadu míru a přátelství, které byly součástí okolních záhonů. Vodotrysk však nefungoval zcela podle představ, a tak byl po nějaké době odpojen, samotná růže se opakovaně stala cílem vandalů. Zatímco napoprvé se podařilo jeden z jejích okvětních lístků ze sběrných surovin zachránit, napodruhé, v roce 1999, už zmizela celá růže. Parčík následně chátral.

Impulz pro obnovu sochy i okolního prostranství přišel v roce 2018. Muzeum města Mnichovo Hradiště právě připravovalo další ze svých Virtuálních procházek historií města a pro přednášku shromažďovalo obrazový materiál. Přestože mnozí měli bronzovou plastiku stále v živé paměti, žádné její fotografie se nepodařilo dohledat. Aleš Rychlý z městského úřadu a Karel Hubač z městského muzea se tak v roce 2019 vypravili do turnovské dílny Jaroslava Marka, autora sochy, aby obrazový materiál získali. Jaké bylo jejich překvapení, když autor mezi řečí přinesl kromě fotografií rovněž sádrový model původní Lidické růže. Brzy nato bylo rozhodnuto – město ztracené umělecké dílo obnoví.

Třebaže obnovu Lidické růže zkomplikovaly covidové roky, snahy byly letos korunovány úspěchem. Vytvoření repliky původní plastiky se chopil opět Jaroslav Marek, sesazení jednotlivých částí růže provedl umělecký kovář Pavel Kverek. Novou podobu parčíku navrhl architekt města Jan Světlík. Díky spolupráci s Památníkem Lidice jsou v záhonech růží opět také keře unikátní odrůdy Lidice.

Za realizaci projektu patří dále díky společnosti Saturn Služby za provedení stavby, Michalu Kolomazníkovi z EZS.cz za profesionální zabezpečení, za zahradnické práce Tomášovi Vlasatému ze Zahradnictví Malus a Tomášovi Velichovi, Lukášovi Řípovi za grafiku a infopanely, Lucii Holečkové z městského muzea a také lidem z městského úřadu – Janu Musilovi, Jaroslavě Bičíkové, Pavlu Královi a Alešovi Rychlému. Poděkování patří také sponzorům – Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO, společnostem Horch Stiftung, Mahle, Lasak a Ecoglass.