Výroční zpráva 2021

 

 

Rok 2021 v číslech:

V městské knihovně v Mnichově Hradišti stále pracují tři knihovnice, v pobočce Dneboh v pololetí skončila paní Šeflová a  nahradila ji Eliška Černá Golová.  Ve Dneboze byla také provedena revize fondu a velká část zastaralých knih byla odvezena a vyřazena, knihovna prošla malováním a dostala nový nábytek. Nově je knihovna otevřena jen jednou za 14 dní, vždy v pátek od 16 – 18 hodin.

V knihovně se v roce 2021 nacházelo 25 025 knihovních jednotek :

 6 161 naučných knih

 17 372 beletrie

792 audioknih

Zbytek jsou časopisy a brožury. Časopisů se odebíralo 32 titulů.

 

 

Registrovaných uživatelů bylo 840, z toho 321 dětí.

Návštěvnost samozřejmě poklesla kvůli uzavření knihovny a covidovým opatřením: návštěvníků bylo 7 784, asi o 1000 méně než před rokem.

Čtenáři si vypůjčili celkem 21 787 výpůjček, v dospělém oddělení 166 naučné literatury, 14 025 beletrie, v dětském 204 naučné a 1 324 beletrie.

Audioknih se půjčilo 491.

Z jiných knihoven bylo půjčeno 179 knih prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

 

Stále narůstá počet návštěv on-line katalogu z domova, kdy si lidé předem zjišťují, jestli máme konkrétní knihy, popřípadě si mohou půjčené knihy sami zamluvit nebo požádat o přípravu knih ze skladu.

Prostory jsou i nadále pro nás velkým problémem. Sice máme na půdě sklad, ale neustálé vynášení beden s knihami do třetího patra je nepříjemné a také se setkáváme s nelibostí lidí  (někdy i několikrát za den), když musí na knihu ze skladu čekat do druhého dne. Protože  když je knihovna otevřena pro veřejnost, nemůže knihovnice odcházet do skladu.

 

I v tomto roce zasáhla do chodu knihovny covidová epidemie. Hned s novým rokem musela být knihovna z důvodu vládních nařízení uzavřena. Knihovnice se věnovaly obnově knihovních fondů a zahájily novou éru komunikace se čtenáři prostřednictvím facebooku. Stanovili jsme si několik cílů, aby naše příspěvky byly neokoukané a přitažlivé.

Od 15. února bylo povoleno mít otevřené výdejní okénko, které fungovalo tak, že si lidé mohli přijít vyzvedávat předem objednané knihy. Část lidí si neuměla knihy objednat přes webový formulář, ale těm jsme knihy vybírali sami, aby nikdo neodešel zklamaný a bez knih.

Ve spolupráci s Lukášem Umáčeným jsme v době uzavření knihovny připravili čtenářskou hádanku a jarní zábavu pro děti –sešit Malý tvořivec.

Od 12. dubna se mohly knihovny konečně otevřít a lidé si mohli chodit sami vybírat knihy v regálech. Jediným omezením byl počet lidí na m2 a nošení respirátorů.

Na jaře také došlo k velké změně na fasádě knihovny – přibyl velký nápis Městská knihovna, který vyrobila firma Reklama MH. Tvar písma vycházel z původního písma Občanské záložny, která v této budově sídlila.

Ještě před koncem školního roku jsme stihli uspořádat pro všechny prví třídy tradiční pasování prvňáčků na čtenáře.

Pak už přišlo léto a kromě tradiční prázdninové soutěže jsme vymyslely letní facebookovou soutěž: nové knihy jsme fotili na zajímavých místech našeho města a lidé museli na stejném místě vyfotit svoje oblíbené knihy.

Během jara a léta se také podařilo vybudovat svépomocí čtenářské doupě – kout pro starší děti, kde si mohou číst knížky a u toho se válet na koberci nebo na kostkách. Doupě bylo otevřeno od září a hned od prvních chvil se stalo oblíbeným útočištěm dětí, které musí čekat na autobus nebo si jen rády chodí do knihovny číst.

V prvním pololetí jsme dobudovali fond audioknih, na který jsme dostali grant nadace Škoda auto a díky němu nyní knihovna vlastní 792 audioknih pro dospělé i pro děti všech žánrů.

V září jsme se vlastním programem na dvorku připojili k sousedské slavnosti: kromě tradičního prodeje vyřazených knih se návštěvníci mohli zúčastnit soutěže kolik knih unesou na jedné ruce, mohli se vyfotit v originálním knižním okénku a děti si mohly vyrobit vlastní tašku na knihy.

Na podzim se také podařilo za ušetřené peníze koupit dva NEKy – dotykové obrazovky s instalovaným on-line katalogem, které nahradily zastaralé počítače.

Od listopadu také ožila minigalerie v chodbě knihovny, kdy do ní byly instalovány nádherné fotky Českého ráje Ondřeje Holase.

Před vánocemi  ještě probíhala další facebooková hra – každý všední den jsme uveřejnili jednu větu a čtenáři měli fotit, která jejich kniha tuto větu nejlépe vystihuje.

Podle celoročních ohlasů doufáme, že naše rozhodnutí přidat se na facebook a vytvářet nápadité příspěvky bylo správné.