Výroční zpráva 2020

Městská knihovna se nachází na adrese Mnichovo Hradiště, Turnovská 717. Kontakty jsou: tel. 326 776 738, e-mailová adresa: knihovna@mnhradiste.cz. Knihovna spravuje pobočku ve vesnici Dneboh.

Statistické údaje:

V roce 2020 se v knihovně registrovalo 575 čtenářů v dospělém oddělení a 385 v dětském oddělení, celkem tedy 960 čtenářů.

Knihovnu navštívilo 8 993 lidí a k dispozici měli 23 784 knih (17 277 beletrie a 6 507 knih naučné literatury). K dispozici také bylo 33 druhů novin a časopisů a 163 audioknih. Celkem bylo půjčeno 22 278 knih a časopisů.

Kromě půjčování knih a časopisů je možné v knihovně využívat služby internetu, tisku a scanneru.

Knihovna poskytovala i speciální služby – prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby bylo půjčeno 149 výpůjček z jiných knihoven.

Akce knihovny

Rok 2020 byl rokem, kdy začala epidemie nemoci COVID 19 a to se samozřejmě projevilo i na provozu knihovny.

V únoru a březnu stihlo 8  tříd škol a mateřských školek využít naší nabídky programů. Ještě 11. března proběhlo další úspěšné Listování, tentokrát s názvem Legenda Z+H.

 Pak už byla knihovna od 13. 3. do 4. května 2020 uzavřena.  V této době pracovnice knihovny pomáhaly na krizové lince městského úřadu a snažily jsme se alespoň zajistit našim čtenářům literaturu prostřednictvím on-line portálů, například virtuální knihovnu dětských knih a pro studenty přístup do databáze povinné četby.

Od 23. dubna jsme zavedli rozvoz knih. Čtenáři si mohli na webu knihovny objednat knihy, které jim pak dobrovolníci rozváželi.

Po částečném otevření knihovny se knihy musely dávat do karantény. My jsme to vyřešily tak, že knihy čtenáři vraceli u zadního vchodu do knihovny, kde jsme je dávaly do speciálních igelitových pytlů a nechávaly 72 hodin v šatně v karanténě. Teprve po 3 dnech jsme je vyndávaly a mohly se dále půjčovat.

Po otevření knihoven jsme upořádali výstavu fotografií Kateřiny Bíbrlíkové v chodbě knihovny, která se setkala s velkým zájmem.

V polovině roku jsme opustily zastaralý knihovnický systém Lanius a přešli na nový moderní systém Tritius. Ten přinesl těžkosti s jeho sžíváním pro knihovnice, ale velké výhody pro čtenáře při využívání on-line katalogu.

Automobilka Škoda Auto podpořila náš projekt vybudovat základní fond alespoň 500 audioknih pro lidi se zhoršujícím se zrakem a rozhodla se přispět 100 000 Kč k našim 50 000 Kč. Kvůli pandemii se tento projekt částečně přesunul do následujícího roku.

Pokračoval projekt Bookstart – S knížkou do života. Na podzim jsme při vítání občánků rozdávali dětské sady spolu s informacemi o akcích pro maminky s dětmi, které knihovna pořádá. Bohužel, kvůli zákazu se žádná tato akce nemohla uskutečnit.

 Přestěhovali jsme také pult v dětském oddělení,  aby prostředí víc vyhovovalo pořádání akcí pro děti. Koncem roku také do knihovny přibyl nádherný domeček pro knihy, který pro nás podle našeho přání na zakázku vyrobil pan Razák. Ten si ale děti už kvůli podzimnímu omezení služeb nemohly vyzkoušet.

Stejně tak projekt Pasování prvňáčků na čtenáře proběhl v červnu jen částečně.

V létě se situace zdála normální, takže probíhala tradiční letní soutěž a v září jsme zase zapojili do sousedské slavnosti vlastním celodenním programem na dvorku knihovny pro děti dospělé.

Ve spolupráci s MAP se v září již podruhé konalo setkání knihovnic a učitelů českého jazyka, kde se mohli učitelé seznámit a novými přírůstky knih vhodnými jako doporučená četba po děti.

Také jsme vyjedli za dětmi ze ZŠ Bakov s našimi programy pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Poslední akcí, která se směla uskutečnit, byla prezentace nové knihy Jana Nohýnka ještě za krásného počasí na dvorku.

Od 22. října se zase knihovny zase zavřely. Týden čtenářů se tak uskutečnil on-line: natočili jsme ve spolupráci s herci místního divadelního spolku a Lukáše Prokoráta video pohádku na každý den. A protože v knihovně přibývaly nové knihy, které si nemohl nikdo půjčit, dostali jsme nápad zajímavé novinky fotit. Jednotlivé knihy jsme fotili s předměty, které obsah knih vystihují. Aspoň tímto způsobem jsme udržovali kontakt s našimi čtenáři.

V prosinci se pak knihovny otevřely s omezením, v knihovně směl být v jednu chvíli jen omezený počet čtenářů na metr čtverečný.

Jediná dobrá věc, kterou Covid v tomto roce přinesl, bylo, že jsme se naučili přesunout se na internet a i když byla knihovna zavřená, vymýšleli jsme zajímavé aktivity, jak udržet kontakt se čtenáři.