Výroční zpráva 2019

Městská knihovna  se nachází na adrese Mnichovo Hradiště, Turnovská 717. Kontakty jsou: tel. 326 776 738, emailová adresa: knihovna@mnhradiste.cz. Knihovna spravuje pobočku ve vesnici Dneboh.

Statistické údaje:

 V roce 2019 měla knihovna 1 139 registrovaných čtenářů, z toho je 479 dětí do 15 let. Oproti minulým letům je to mírný nárůst, hlavně v dětském oddělení, který je výsledkem našeho zaměření právě na tuto věkovou skupinu. Knihovnu navštívilo 12 880 lidí a mohli si vybírat  z 31 602 knih (23 084 beletrie a 8 518 knih naučné literatury). K dispozici také bylo 28 druhů novin a časopisů. Celkem bylo půjčeno 28 533 knih a časopisů.

Nově do naší knihovny prostřednictvím grantu Středočeské vědecké knihovny přibylo 92 audioknih, které jsme pořídili hlavně pro starší čtenáře, kteří už mají problémy se zrakem.

Zapojili jsme se do programu Bookstart  - S knížkou do života. Z grantu středočeského kraje a z našich zdrojů jsme nakoupili 145 knih vhodných pro děti 0-3 roky.

Kromě půjčování knih a časopisů je možné v knihovně využívat služby internetu, tisku a scanneru.

Knihovna  poskytovala i speciální služby – prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby bylo půjčeno 139 výpůjček z jiných knihoven.

Akce knihovny:

V roce 2019 jsme se zaměřili na změnu aktivit, které pořádáme pro školky a školy. Kateřina Vítová z dětského oddělení vypracovala kompletní program pro děti 3 – 6 let. Pro každou věkovou skupinu máme připraveno několik aktivit, ze kterých si mohou paní učitelky vybírat. Nabízíme i možnost vypracovat program na téma, jaké si učitelé vyberou. Ve spolupráci s MaPeM jsme navázali spolupráci se školkami v okolních vesnicích a s našimi pomůckami a knihami navštěvujeme děti přímo u nich ve školkách. Pro učitele ze škol a školek jsme také ve spolupráci s MaPeM představili knihy vhodné pro četbu jednotlivých věkových skupin a vznikl z toho i odkaz na našich stránkách, kde je seznam u nás i ve světě oceňovaných knih pravidelně doplňován.

Chceme aktivně bojovat proti steskům, že děti nečtou. Pokud k tomu nejsou vedeni doma, je to výzva právě pro nás. Podle většího počtu čtenářů v dětském oddělení usuzujeme, že jsme se vydali správnou cestou.

Po celý rok jsme propagovali celostátní akci Čtení pomáhá, do které se zapojilo několik desítek dětí.

Pro děti jsme také pořádali pravidelná odpoledne Dneska čte… Spojily jsme naše akce s výročím 740 let vzniku našeho města a každý měsíc dětem ze svých oblíbených četl někdo pro město důležitý. Začali jsme panem starostou a postupně se vystřídali třeba vedoucí muzea, Sokola, skautská vedoucí, náčelník městské policie, indiánská náčelnice, dobrovolný hasič, projektový manažer nebo vedoucí kina.

Proběhly i tradiční akce: čtenářské dílny, pasování prvňáčků na čtenáře, Noc s Andresenem, letní čtenářská soutěž.

Pro dospělé se Během roku uskutečnila dvě Listování, Noc literatury, v předvečer Sousedské slavnosti podzimní čtení z knih o Mnichově Hradišti, v březnu – měsíci čtenářů čtvrtky s překvapením, kdy v dospělém oddělení půjčoval knihy pan starosta, tajemnice, šéfredaktor Kamelotu a ředitel Klubu, přednáška Pavla Kverka o čápech a dalším ptactvu na Mnichovohradiš´tsku.

V chodbě knihovny se mohli návštěvníci seznámit s fotografiemi z cyklu Příběh našeho města Hany Vignerové a Lucie Velichové.

Velkým úspěchem pro nás bylo vydání knihy Miroslava Pospíšila Turnovská ulice. Za pomoci fotek, které nám poskytlo muzeum se z textu podařilo udělat knížečku, která se setkala s takovým ohlasem, že jsme musely nechat vytisknou dotisk.

Celkem se v tomto roce uskutečnilo 24 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 1 195 lidí.

Naším jediným velkým problémem jsou i nadále prostory.  Počet návštěvníků našich akcí stoupá, ale z prostorových důvodů o další růst ani neusilujeme.