Ve středu 10. května odpoledne zaplnilo prostory čtenářského koutku v městské knihovně 18 dětí a několik rodičů, aby se společně zaposlouchali do pohádek, které tentokrát četla paní Anna Novotná, dříve učitelka v mateřské škole, dnes majitelka knihkupectví. Paní Novotná zpříjemnila atmosféru svého čtení povídáním s dětmi, ale i dvěma výbornými bábovkami, které pro své posluchače upekla.

Tentokrát se nečetlo jen z jedné knížky. Nejprve přišel na řadu Zlatý jelínek – kavkazské lidové pohádky převyprávěné Jaroslavem Tafelem. Po trochu strašidelné četbě následovala kniha Oldřicha Dudka Potřeštěné pohádky. Z ní paní Novotná vybrala tu o Smolíčkovi z Jižního Města, při níž se bavily nejen děti. Protože při poutavém a živém čtení naše hodina utekla opravdu velmi rychle, zůstalo ještě několik pohádek nepřečtených, možná na ně přijde řada na některém z dalších setkání v knihovně.

Také paní Anna Novotná se tedy stala nositelkou titulu „Pohádková čtenářka“, jejž uděluje naše knihovna odvážným dospělým, kteří si najdou čas a přijdou číst dětem pro jejich i svou radost.