Néé, nebojte, knihy i knihovnice jsou v pořádku, nešlo o hasičský zásah! Ve středu 25. září přišla dětem přečíst svoji oblíbenou pohádku vedoucí kroužku mladých hasičů Zuzana Kuntošová. S ní přišel její kolega Jaroslav Koťátko, který dříve sloužil u profesionálních hasičů, a nyní společně vedou v Mnichově Hradišti kroužek mladých hasičů, jehož činnost dětem v knihovně představili a ukázali fotografie z akcí, které pořádají nebo jichž se účastní. Oba přišli v uniformách, ukázali dětem helmu a výstroj a nechali je, aby si zkusili spojit hasičské hadice. A pak už malí návštěvníci napjatě čekali slíbenou pohádku. Tentokrát byla opravdu neobvyklá, tak trochu interaktivní, paní Kuntošová četla z oblíbené knížky svého dětství, Jakub a Jáchym od spisovatele Jorgena Clevina. Děti se nadšeně zapojovaly, nálada byla báječná, a protože se počasí umoudřilo a přestalo pršet, všichni se po pohádce přemístili na dvorek a zkusili hasičskou stříkačku. Naštěstí nebylo třeba hasit oheň, jen shazovat proudem vody plechovky. Děkujeme Zuzce Kuntošové i jejímu kolegovi panu Koťátkovi a přejeme spoustu úspěchů kroužku mladých hasičů.