V březnu Městskou knihovnu v Mnichově Hradišti navštívily děti z mateřských škol ve Veselé, z Mírové a Jaselské ulice v Mnichově Hradišti.

Lenka Prádlerová, knihovnice dětského oddělení, seznámila děti s posláním knihovny a provedla je půjčovnami.

Na závěr si děti prohlédly připravené dětské knihy a knihovnice jim v rámci projektu „Celé Česko čte dětem „přečetla kapitolu z knihy Pojďte s námi za králíčky.

Děti všech tříd MŠ byly na návštěvu knihovny velmi dobře připraveny. Za to patří poděkování jejich učitelkám.