Protože je měsíc březen vyhlášený jako měsíc čtenářů, připravili jsme pro naše návštěvníky i my několik akcí. Jednou z nich byly čtvrtky s překvapením, kdy se každý čtvrtek za pult postavila nějaká osoba pro chod našeho města významná a tentokrát se z ní na nějaký čas stal knihovník nebo knihovnice. Předpokládali jsme, že často lidé znají výsledky jejich práce, ale ne jejich obličej. Hned první čtvrtek se práce ujal pan starosta. Část lidí ho poznávala a všichni měli radost, že ho tentokrát nepotkávají na radnici, ale při půjčování knížek. Pan starosta byl tak pracovitý, že když nebyli čtenáři v dospělém oddělení, stihl přebíhat do dětského, aby si půjčování opravdu užil.

Další čtvrtek se za pult postavil pan Dominik Malý, jednatel Klubu Mnichovo Hradiště. Pan Malý je zkušený knihovník, tak se práce ujal velmi samostatně. Ani ho od práce nevyrušovalo, když mu lidé vyprávěli své zkušenosti z kina nebo divadla a rád si vyslechl jejich komentáře a připomínky.

Třetí čtvrtek se knihovníkem stal redaktor Kamelotu Martin Weiss, který některé překvapil hlavně svým mládím. Ale i jemu šlo půjčování knih dobře a nikdo nepoznal, že to opravdu nikdy předtím nedělal.

A největší překvapení přišlo nakonec. Poslední čtvrtek se měla knihovnicí stát paní tajemnice městského úřadu Kamila Galetková. Ale protože ve čtvrtek musela být na školení a chtěla dodržet slib, nakonec místo čtvrtku půjčovala lidem knihy v pondělí. Ale čtenářům to nevadilo a rádi se s ní poznali i tento den.