Druhý prosincový týden knihovnu navštívila 4.B z 2.ZŠ s paní učitelkou Evou Podrazkou. Na děti tu čekal program s názvem Ponožky. Děti se nejdříve seznámily s knihou Justyny Bednarekové Neobyčejná dobrodružství deseti ponožek (čtyř pravých a šesti levých). Pak se rozdělily do skupinek, z pračky si každá skupina vylosovala jednu lichou ponožku a jejich úkolem bylo vymyslet její příběh a také ji nakreslit. Děti byly moc šikovné, ve skupinách výborně spolupracovaly a po hodině práce každá skupina představila svým spolužákům příběh, který vymyslela. Na závěr si děti mohly prohlížet knížky v dětském oddělení, sednout si a kousek z nich si přečíst.

Děti zde zažily hezké dopoledne a vlastně si ani nevšimly, že absolvovaly lekci čtenářské gramotnosti, která pomáhá rozvíjet jejich fantazii, vyjadřovací schopnosti, spolupráci ve skupinách a prezentaci jimi vymyšleného příběhu.