KLUB Mn. Hradiště, s. r. o., organizace zajišťující kulturní akce v Mnichově Hradišti a spravující zdejší budovy kina, divadla a Klubu, přijme novou posilu na pozici DRAMATURG A VEDOUCÍ PROVOZU DIVADLA.

Hledáme zaměstnance na celý úvazek. Spolupráci na kratší úvazek si dovedeme představit jen s mimořádnou osobností. Podmínkou je každopádně kreativita a touha i ochota vykonávat občasně i jiné doprovodné činnosti, která je v malém pracovním kolektivu s mnoha úkoly naprosto nezbytná.

Nástup: ideálně 1. červen (měsíční zaškolení při souběhu se zaměstnancem odcházejícím z této pozice), příp. dle dohody později

 

Jaké činnosti by měl nový pracovník zvládat?

Kompletní management, tj. programové a především provozní zajištění všech kulturních a společenských akcí bez ohledu na žánr pořádaných v divadle, tanečním sále a dalších prostorách KLUBu – od programového výběru, přes komunikaci s umělcem či zastupující agenturou, propagaci programu směrem k divákům, realizaci představení, koordinaci sálového personálu až po závěrečné vyúčtování

Stěžejní činnosti:

 • Dramaturgické vytipování pořadů vhodných pro nabídku kulturní organizace působící v menším městě a konzultace tipů s jednatelem
 • Načasování vybraného a schváleného programu, jeho objednávka a smluvní zajištění (divadelní představení, koncerty, taneční kurzy pro mládež, divadelní pohádky, programy pro MŠ a ZŠ, besedy aj.)
 • Účelná propagace kulturních akcí (články, web, sociální sítě, podíl na distribuci letáků aj.)
 • Prodej vstupenek převážně na večerní pokladně před představením, resp. dílem též v předprodeji
 • Vyhledávání a koordinace té části personálu divadla (či jiné scény KLUBu), jež působí v návštěvnické zóně (uvaděčky, šatnářky, prodej občerstvení).  Pozn.: Zajišťování technických složek (zvukaři, osvětlovači aj.) není předmětem práce na této pozici.
 • Komunikace se subjekty využívajícími prostory Klubu k pořádání vlastních (veřejných i neveřejných) akcí formou pronájmu a organizační servis pro tyto klienty před a příp. i během akce
 • Vypořádání honorářů, podílových odvodů z tržeb (autorské poplatky), evidence tržeb aj.
 • Příležitostná výpomoc v jiných segmentech, především při organizaci městských slavností

Výše zmíněné činnosti obnášejí 0,8 úvazku. Úvazek doplňuje do standardního objemu 1,0 úvazku (= 40 hod. týdně) výpomoc na infocentru (zpravidla 1 celodenní přepážková služba týdně 9-12 a 13-17 hod.).

 

Koho hledáme?

 • Organizačně zdatného jedince s vyjednávacími schopnostmi
 • Člověka s širokým kulturním přehledem
 • Komplexní osobnost, u níž se vztah k umění snoubí s praktičností
 • Nového pečlivého člena týmu, jenž má kromě nápadů také předpoklady pro administrativní činnost
 • Člověka, pro něhož nebude problém trávit v práci průměrně 6 večerů měsíčně výměnou za časové úlevy přes den

 

Co nabízíme?

 • Práci, která je mnohým koníčkem
 • Volnější pracovní dobu než na úřadě či v továrně jako protihodnotu za obětování několika večerů práci
 • Ohodnocení, jež nebude příliš atraktivní pro rutinní pracovníky, ale jistě dostatečně motivující pro akční osobnosti, které chtějí uplatnit vlastní nápady, jež budou úspěšné, a touží za ně ještě dostat zaplaceno
 • Pracovně volnější léto výměnou za vyšší pracovní nasazení od podzimu do jara

O činnostech Vašeho možného zaměstnavatele si učiníte nejlepší přehled na klub.mnhradiste.cz.

Své přihlášky do výběrového řízení spolu s životopisem a ideálně též motivačním dopisem zasílejte na: klub@mnhradiste.cz, případně odevzdejte osobně v KLUBu v pracovních dnech v časech 9-12 nebo 13-17 hod. Tel. kontakt pro upřesnění požadavků: 326 776 739 nebo 326 772 464. Vybrané kandidáty si pozveme k ústnímu pohovoru. Výběrové řízení je termínově otevřené, uzavíráme ho v okamžiku nalezení vhodného kandidáta / vhodných kandidátů.