Organizace Veselá věda pořádá v Mnichově Hradišti badatelské kroužky pro děti 1. stupně a vzhledem k velkému zájmu hledají lektory pro vedení kroužků. Posláním organizace je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj k vědě, výzkumu a technickým oborům. Kroužky mají za cíl ukázat dětem biologii, chemii a fyziku jako svět plný záhad a tajemství, která stojí za to prozkoumat. Děti pracují individuálně, každý dělá svůj pokus. Nabízí dětem bezpečný prostor, kde mohou svobodně zkoumat „co to udělá“, lektoři jsou průvodci dětí, nabízejí jim osvědčený postup, ale zároveň je podporují v experimentování, v objevování vlastních cest. Děti se učí prostřednictvím vlastního prožitku a zkušenosti. Věříme, že taková zkušenost je silnějším nositelem informací, než virtuální zážitky z TV a internetu.

Více informací na www.veselaveda.cz