Na 1. adventní neděli se konalo na Masarykově náměstí „Rozsvícení vánočního stromu“. Občany přivítal starosta města Arnošt Vajzr a o adventu pohovořil farář pan Pavel Mach. Vánoční koledy zazpívaly děti ze Základní školy Studentská pod vedením paní učitelky Češkové.

Program dále pokračoval výstavou obrazů a grafik Yvetty Hánlové, absolventky ZUŠ Mn. Hradiště, v ateliéru „Konírna“ ZUŠ a ukončení 1. adventu proběhlo v kostele sv. Jakuba, kde byla zapálena první adventní svíce, zpívaly se koledy společně s baráčnickým souborem „ Tetičky Krákorky“ a s členy sboru „Charmoné“. Opět bylo připraveno bohaté občerstvení.