Po několika zimách, které se obešly v Mnichově Hradišti takřka bez sněhu a teplot vytrvale se držících hluboko pod bodem mrazu, jsme se letos dočkali „tradiční“ zimy. S tou ovšem úzce souvisí zimní údržba. Tu v našem městě provádí firma Compag Mladá Boleslav s.r.o., a to podle plánu zimní údržby.

Tento plán definuje, které lokality v katastru města jsou prioritní a je třeba jejich sjízdnost zajistit přednostně. Komunikace jsou tak rozděleny do tří skupin podle toho, jak rychle je firma Compag povinna jejich sjízdnost zajistit. Komunikace v prvním pořadí se péče dočkají do čtyř hodin, druhé pořadí přichází na řadu do 12 hodina třetí pořadí neprodleně po zajištění sjízdnosti předchozích dvou skupin, nejpozději však do 48 hodin.

Komunikace se udržují v závislosti na momentálním stavu a vývoji počasí, a to pluhováním a případným následným posypem. Právě v příštích dnech bude sníh z chodníků i komunikací na území města shrnut a chodníky v centru města a ty, které se nacházejí v kopci, budou navíc posypány pískem.

Hlavní tahy, které jsou v majetku Středočeského kraje, udržuje Krajská Správa a údržba silnic (http://www.ksus.cz). Tu městský úřad pravidelně upozorňuje na zjištěné nedostatky, aby tak uspíšil jejich odstranění (o víkendu 7. a 8. ledna to byl například prostor u přechodu pro chodce u Hotelu Hrozen, ulice pod kostelem Sv. Jakuba nebo Budovcova ulice).

„Zimní údržba má především zmírnit následky sněhové pokrývky a zajistit co nejlepší schůdnost v poměru k finančním možnostem města. Když napadne 15 cm sněhu, nedokážeme vyčistit celé město tak, aby bylo bez sněhu,“ říká starosta Ondřej Lochman. „Každý den slyším několik protichůdných názorů na to, zda komunikace solit, či nesolit, zda pískovat, nebo štěrkovat. Za den dostáváme i několik protichůdných názorů e-mailem. Vždy se snažíme zajistit co nejlepší schůdnost, a to protažením, následným solením a při vzniku ledovky i posypem pískem nebo drobným štěrkem. Pokud jste s ošetřením konkrétních míst nespokojeni, kontaktujte kolegy z úřadu nebo městskou policii,“ dodává.

V případně nesjízdnosti nebo neschůdnosti komunikací kontaktujte v pracovních dnech a pracovní době Bc. Jaroslavu Bičíkovou (326 776 724, 725 895 500), mimo pracovní dobu a o víkendech městkou policii (326 771 240, 602 473 156).

Za Městský úřad Mnichovo Hradiště Jaroslava Bičíková, referentka
Za město Mnichovo Hradiště Ondřej Lochman, starosta