Město Mnichovo Hradiště oznamuje záměr prodeje hrobových nástaveb a hrobek z vlastnictví města Mnichovo Hradiště do vlastnictví občanů, které město získalo na základě ustanovení § 135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů jako nálezy. Přes učiněná příslušná opatření se městskému úřadu v Mnichově Hradišti nepodařilo zjistit vlastníka nálezů. K nálezům se rovněž v zákonem stanovené lhůtě od jejich odevzdání nepřihlásil jiný vlastník. Nálezy tak připadly marným uplynutím zákonem stanovené lhůty do vlastnictví města Mnichovo Hradiště.

Město Mnichovo Hradišti nyní nabízí k prodeji hrobové nástavby a hrobky, jejichž seznam je přílohou tohoto oznámení.

Vzhledem ke značnému množství hrobových nástaveb a hrobek budou případným zájemcům poskytnuty veškeré informace včetně fotodokumentace osobně na Městském úřadě Mnichovo Hradiště, odbor investic a komunálního hospodářství, 1. patro, kancelář č. 103, Ing. Lucie Herbstová, tel. 326 776 726, email: lucie.herbstova@mnhradiste.cz, případně u správkyně hřbitova Mnichovo Hradiště, paní Martiny Bachové, tel.: 605 252 917, e-mail: spravahrbitova-mh@seznam.cz.

Zájemci o koupi hrobové nástavby nebo hrobky podají své žádosti do 31.05.2016 do podatelny městského úřadu v Mnichově Hradišti nebo do kanceláře č. 103, odbor investic a komunálního hospodářství.

Upozornění: V případě zájmu o koupi hrobky je kupující povinen na své náklady nechat exhumovat lidské ostatky v hrobce uložené a uložit je do společného hrobu města. V případě zájmu o koupi hrobové nástavby je kupující povinen případné urny s popelem umístit na své náklady opět do společného hrobu města. Případné dotazy těmto úkonům směřujte, prosím, opět na správu hřbitova Mnichovo Hradiště, paní Martinu Bachovou.