Na Velký pátek 2. dubna, rozzáříme mnichovohradišťskou radnici do odstínů modré. Celé Česko svítí modře na symbolickou podporu osob s poruchou autistického spektra. Právě povědomí a pochopení odlišností vede k porozumění a respektu druhých.

S některou z forem autismu jen v Česku žije 200 tisíc našich známých, přátel nebo dětí a rodičů. Většině z nás se dostalo toho daru, že jsme se narodili zdraví a v silné psychické kondici. Stejně tak silné a chápavé nás potřebují 2 % světové populace, které některou z poruch autismu trpí. Symbolickou modrou barvou jim vzdáváme respekt a úctu. Oblečte se dnes modře anebo prosviťte modrou barvou i své okno.

www.nadejeproautismus.cz