Studijní skupina středočeské Akademie 3.věku, kterou připravuje a realizuje Vzdělávací institut Středočeského kraje, se v Mnichově Hradišti otevřela a dvousemestrální studium oboru Historie a kultura tak mohlo být zahájeno. Ke studiu je přihlášeno 28 občanů z řad seniorů. Slavnostní zahájení studia proběhlo v pondělí 15.9.2014 ve volnočasovém centru Mnichovo Hradiště, Zámecká 744. Studenti obdrželi studijní průkazy a pamětní zápisové listy. Věříme, že studium pro seniory se bude v Mnichově Hradišti dále rozvíjet jak ve prospěch seniorů tak i města samotného.

Studijní informace 2014/15